Czy jesteśmy w stanie zapanować nad pożarami?

Ogień to zjawisko niszczycielskie. Odkąd się pojawił stanowił nie tylko „narzędzie” niezbędne do życia czy obiekt fascynacji, ale niósł za sobą ogromne zagrożenie. Jego nieumiejętne wykorzystanie, przede wszystkim przez ludzi doprowadzało do pożaru, powodując ogromne zniszczenia. Pojawiał się on nie tylko na ogromnych terenach, ale także w budynkach. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku jest bardzo niebezpieczny oraz zagrażający życiu. Na przestrzeni minionych wieków obserwujemy częstsze  pojawiane się bardziej złożonych zagrożeń związanych z pożarami. Rozwój intelektualny człowieka, rozbudowa miast, rewolucja przemysłowa, wynalazki oraz rozwój cywilizacyjny doprowadziły do rozszerzenia zagrożeń ogniowych. Z początkiem XXI wieku zauważalne są zagrożenia związane z ekologią, globalnymi zmianami klimatu, powiększającymi się obszarami pustynnymi, erozją gleby, zużyciem odnawialnych i nieodnawialnych surowców Ziemi.

Mało tego na zagrożenia pożarowe ogromny wpływ ma także:

– kosmos, a co za tym idzie zderzenia obiektów wszechświata z powierzchnią naszej planety,

 • technologia – pożary wywołane eksplozjami, wypadkami, 
 • konflikty zbrojne – wojny w terenie oraz manipulacja informacjami i ich utratą (związane z Internetem),
 • wiedza i umiejętności ludzi pozwalające na możliwość oddziaływania na otaczającą ich przestrzeń i miejsce życia, które porównywalne jest do posiadania przez człowieka wpływu na środowisko naturalne.

Powyższe zagrożenia stanowią poważny i złożony problem, którego rozwiązanie zagwarantuje ludziom bezpieczeństwo w wymiarze globalnym. Dlatego też dotyczy ono każdego mieszkańca Ziemi, czyli każdego z nas. 

Ostatnimi czasy głośno jest również o rozległych pożarach na terenie Chorwacji, Włoch, Turcji, Grecji czy Stanów Zjednoczonych. Te gwałtowne zjawiska powodowane są przez zmieniający się klimat (o czym wspomniano wyżej), do czego przyczynili się ludzie. Globalne ocieplenie powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe (susze, upały), które są bardziej gwałtowne niż wcześniej przewidywano. Klimatolodzy są przerażeni szybkością postępujących zmian, których przemiany wymykają się wszelkim przewidywaniom. Niemal jednocześnie w różnych częściach świata odnotowuje się rekordowe upały przyczyniające się do rozległych pożarów, ale także silne opady deszczu, powodujące gwałtowne powodzie.

Wspomniane wcześniej gigantyczne pożary w krajach nie tylko Europy, ale także i innych części świata pojawiają się i zajmują obszary nawet do 500 tys. hektarów. Taki ogrom występowania ognia jest nie do opanowania przez ludzi.

Dlatego też ważnym jest, by zmniejszać ryzyko występowania  niebezpiecznych zarzewi ognia zaczynając od edukowania ludzkości w tej kwestii   – doskonalenie zawodowe (nie tylko dla strażaków ale także „zwykłych śmiertelników”) szkolenia, nabywanie nowych umiejętności, ale także praca zespołowa w zespołach gaśniczo- ratowniczych, kontrole, alarmy ćwiczebne, przeglądy, montowanie systemów ostrzegania i wykrywania ognia, redukcja a wręcz eliminacja zagrożeń pożarowych, zachowanie się podczas wystąpienia pożaru na zewnątrz, jak i w budynkach pozwoli na uniknięcie zagrożenia ogniowego nie tylko w odniesieniu do zdrowia i życia ludzi, ale także stworzeń i miejsc na naszym globie.

Kilka wskazówek

Wspomniane wcześniej edukowanie, a co za tym idzie szkolenia to podstawa świadomości tego, jak chować się w przypadku pojawienia się pożaru. Przede wszystkim należy wiedzieć, że tym co zagraża człowiekowi podczas wystąpienia zagrożenia ogniowego są: dym, wysoka temperatura oraz to, co spada lub przewraca się (gdy dotyczy to pożaru w budynku).

Niezwykle istotnym jest, by działać tak, ażeby zlikwidować owo zagrożenie. Ponadto ważne jest zaalarmowanie osób znajdujących się w bliskości źródła ognia lub w strefie jego zagrożenia, wezwanie straży pożarnej i ewentualne podjęcie działań prowadzących do opanowania oraz zagaszenia ognia.

Wspomniane wyżej wezwanie straży pożarnej powinno się rozpocząć od zadzwonienia pod numer alarmowy do Państwowej Straży Pożarnej 998 lub numer alarmowy 112. Nie należy się przejmować, gdy na numer 112 odpowie Policja, dyżurny przyjmie zgłoszenie i powiadomi straż pożarną. Ważnym jest by uważnie oraz w skupieniu słuchać pytań dyżurnego, a co za tym idzie udzielać jasnych informacji.

A co robić, gdy znajdziemy się w sytuacji wystąpienia pożaru?

 1. Bądźmy opanowani i nie dajmy się ponieść emocjom.
 2. Jeśli źródło ognia jest niewielkie, niezwłocznie podejmijmy próbę zgaszenia go, odłączając wcześniej w tym miejscu prąd.  Ważnym jest, by nie gasić wodą palącego się paliwa lub tłuszczu. 
 3. Gdy w pomieszczeniu unosi się gęsty i duszący dym natychmiast opuśćmy je, gdyż może nam to grozić zatruciem.
 4. W pomieszczeniu będącym źrodłem ognia zamknijmy okna i drzwi, by odciąć dostęp tlenu, ale tylko w przypadku kiedy nie stanowi to dla nas zagrożenia.
 5. Według wyżej wspomnianych wskazówek wezwijmy straż pożarną, której po przyjeździe wskażmy dojazd do celu.
 6. Zaalarmujmy wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia ogniowego.
 7. Jeśli tylko możemy kontrolujmy i starajmy się działać tak, by uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru.
 8. W przypadku, gdy budynek musi być opuszczony, sprawdźmy aby nikt w nim nie został. Na zewnątrz, poza strefą zagrożenia skontrolujmy, czy wszystkie osoby opuściły budynek i po przybyciu straży pożarnej poinformujmy o tym strażaków. Pootwierajmy wszystkie drzwi do pomieszczeń, w których się nie pali. Natomiast tam, gdzie znajduje się zarzewie ognia zamknijmy je, jednak nie na klucz. Nie zapomnijmy o zamknięciu (nie na klucz) drzwi przeciwpożarowych i zabezpieczających.

Zatem, czy jesteśmy w stanie zapanować na pożarami? Przede wszystkim ważnym jest, by każdy z nas miał świadomość jego niebezpieczeństwa. Powinniśmy wiedzieć, że żyjąc w społeczności dbamy o dobro wspólne. „Zimna krew” i gruntowna wiedza na pewno nam w tym pomogą.