Czasowe wycofanie z ruchu pojazdów będzie możliwe od 4 grudnia 2020, jednak nie dla wszystkich.

Jakie zmiany czekają kierowców jeszcze w tym roku?

Wśród zmian, które wprowadza nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, znalazła się też ta, związana z możliwością czasowego wyrejestrowania pojazdu. Dotychczas prawo takie mieli posiadacze pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony, od grudnia dotyczyć ono będzie także właścicieli samochodów osobowych.

Wbrew oczekiwań wielu osób, a w szczególności właścicieli komisów samochodowych oraz salonów sprzedaży, czasowe wycofanie z ruchu dotyczyć będzie tylko sytuacji, w której samochód poddawany jest powypadkowej naprawie.

Na okres wycofania pojazdu z ruchu, kierowca ma prawo do obniżki składki OC o 95 procent.

To spore udogodnienie dla osób wykonujących przy swoich samochodach długotrwałe naprawy oraz w przypadku napraw w systemie bezgotówkowym z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia na drodze.

Zgodnie z art. 78a ustawy Prawo o ruchu drogowym, prawo do czasowego wycofania z ruchu i obniżenia składki OC o 95 procent uzyskają:

5) samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji

W nowelizacji ustawy niestety zostały pominięte jednoślady, których właściciele jak dotychczas, również przez okres naprawy czy zimowania będą zmuszeni płacić pełne OC, bez możliwości czasowego wyrejestrowania.