Program LIFE+

Realizacja tego programu wspólnotowego poświęconego wyłącznie zagadnieniom związanym z ochroną środowiska rozpoczął się w 2007 roku wraz z wejściem w życie Rozporządzenia o LIFE+. Program…