31 grudnia mija termin rejestracji firmy w BDO. Kto i jak musi to zrobić?

Już niedługo mija termin do którego większość przedsiębiorców musi się zarejestrować w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach). Spóźnienie zaledwie o kilka dni może nieść za sobą ogromne konsekwencje finansowe, a nawet areszt.

Nowy obowiązek wynika z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach, dzięki któremu będzie możliwe sprawdzenie, czy przedsiębiorcy właściwie gospodarują odpadami. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny jest marszałek województwa.

Obowiązek rejestracji w  BDO dotyczy firm, które w swojej działalności:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Podmioty zwolnione z rejestracji w BDO:

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
  • podmioty, które na własnym gruncie stosują komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
  • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;
  • podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;
  • podmioty, które są wyłącznie wytwórcami odpadów komunalnych;

Jak zarejestrować swoją firmę w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach:

Należy wypełnić wniosek dostępny na stronie BDO oraz Gospodarce Odpadami. Następnie dokument należy złożyć w urzędzie marszałkowskim, właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Można dokonać rejestracji także drogą elektroniczną.  Na dopełnienie tej czynności przedsiębiorcy mają czas to 31 grudnia 2019 roku. Warto także pamiętać, że urząd ma czas do 30 dni od dnia złożenia wniosku na wprowadzenie podmiotu do rejestru.

Jakie koszty związane z rejestrem w BDO poniesie przedsiębiorca?

Przedsiębiorca, który nie został zwolniony, zgodnie z art. 57 ustawy o odpadach, będzie musiał ponieść opłatę rejestrową/roczną w wysokości:

  • 100 zł – Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz jego obrót netto nie przekroczył 2 mln euro)
  • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Więcej informacji znajdziemy na stronie www.biznes.gov.pl 
Rejestracja elektroniczna do BDO: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/99_0170_00