26 listopad 2019 Biogospodarka Life Science Open Space w EXPO Kraków

26 listopada 2019 w EXPO Kraków odbędzie się Life Science Open Space, międzynarodowa impreza partnerska Województwa Małopolskiego. Impreza stanowi platformę dla pomysłów, szans i współpracy, których celem jest zastosowanie wiedzy i technologii poprzez innowacyjność i przedsiębiorczość dla rozwiązania problemów oraz wykorzystania szans związanych stale rosnącym tempem życia i wzrostem cywilizacji.

Life: dla rozwoju i wdrażania innowacyjnych projektów, produktów i usług dotyczących zdrowia i jakości życia,

Science: dla interdyscyplinarnych, innowacyjnych przedsięwzięć bazujących na rozwoju różnych dziedzin nauki, w tym w szczególności nauk o życiu,

Open: dla otwartych na innowacje i współpracę przedstawicieli różnych grup interesów: nauki, startupów, przemysłu, funduszy, opieki zdrowotnej i administracji

Space: dla nowych kontaktów, nowych partnerów, nowych projektów, nowych idei i nowych perspektyw.

Wśród 14 sesji tematycznych dotyczących między innymi leków, żywności, innowacyjnego szpitala, urody, aktywnego życia, zdrowego domu znajdą się dwie sesje poświęcone tematom realizowanym w ramach programu Inicjatywa Awangarda: Biogospodarka i Druk 3D w medycynie.

W sesji Biogospodarka:

  • Maurizio Bettiga ze szwedzkiego EviKrets opowie o postępie i business case w biogospodarce;
  • Niels Dalhoff z Danii wyjaśni, jak wykorzystać dla siebie potencjał biogospodarki;
  • Rafał Łazanowski z Wessling Polska przybliży niewidoczne zagrożenie, jakim jest mikroplastik;
  • Janusz Kalh z South Poland Cleantech Cluster opowie o zintegrowaniu procesu oczyszczania ścieków z systemami produkcji rolnej i biogazowni;
  • Maciej Guzik z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN przedstawi demo case realizowany w ramach Inicjatywy Awangarda.

W sesji Druk 3D:

  • Justyna i Effiom Uman – Ntuk z Printed Health przedstawią nowości na rynku technologii przyrostowych w medycynie;
  • Wim De Kinderen z Brainport Eindhoven opowie, jak rodzą się pomysły, które można wykorzystać w technologii druku 3D;
  • Konrad Kordas z New Era Materials opisze rynek ortopedyczny i protetyczny wspierany przez technologie przyrostowe.

Wydarzenie odbędzie się 26.11.2019 w EXPO Kraków, a jego organizatorem jest Klaster LifeScience Kraków.

Województwo Małopolskie jest partnerem wydarzenia i współfinansuje sesje w ramach Inicjatywy Awangarda.

Szczegółowy program i możliwość rejestracji dostępne pod adresem www.lsos.info.