21-23 październik Eco-Trends 2020 Międzynarodowe Targi Poznańskie

Eco-Trends powstało z poczucia odpowiedzialności za Planetę, na której żyjemy. Naszą misją jest zaprezentowanie ekologicznego stylu życia poprzez edukację, promocję postaw w duchu eko, a także pokazanie społecznie odpowiedzialnych marek. 

Wydarzenie w Poznaniu jest najważniejszym i największym wydarzeniem proekologicznym w Europie Środkowej i Wschodniej skupiającym przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych (NGO), start-upów, dużych społecznie odpowiedzialnych marek, pasjonatów idei zrównoważonego rozwoju oraz wszystkie grupy społeczne. 

Eco-Trends to prezentacja społecznie odpowiedzialnych marek (CSR)
zaprezentowanie działalności organizacji pozarządowych (NGO)
najciekawsze start-upy związane z ekologią
prezentacja infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych
jazdy testowe pojazdami elektrycznymi
edukacja ekologiczna
prezentacja programów rządowych związanych z ekologią
warsztaty z renowacji, stylizacji i naprawy mebli
naprawa drobnego sprzętu elektronicznego
szycie toreb z banerów reklamowych
warsztaty z przygotowania naturalnych kosmetyków i chemii domowej
wymiana książek
wystawka garażowa
zbiórka surowców wtórnych
oraz konferencje, panele dyskusyjne, warsztaty i akcje ekologiczne.

Wydarzenie podzielone zostanie na sześć stref tematycznych:

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
CSR to strategia zarządzania biznesem dobrowolnie uwzględniająca interesy społeczne, a także środowiskowe. Społeczna odpowiedzialność polega zarówno na inwestowaniu w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, jak i tworzenie pozytywnych relacji w otoczeniu firmy. Informowanie o tych działaniach przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.
Podczas Eco-Trendów zaprezentowani zostaną liderzy wrażający CSR w politykę swojej firmy.

2. Organizacje pozarządowe (NGO)
Organizacje pozarządowe (non governmental organisation) to podmioty, które nie są jednostkami administracji publicznej, a ich działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Stanowią one istotny element społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Organizacje pozarządowe mogą pełnić różniejsze funkcje – społeczne, polityczne, a także ekonomiczne.
W strefie NGO przedstawiona zostanie działalność największych NGO-ów w Polsce oraz za granicą.

3. Edukacja ekologiczna
Świadomość ekologiczna Polaków cały czas rośnie, ale nadal istnieje silna potrzeba prowadzenia kampanii społecznych w tym zakresie. Edukacja ekologiczna ma na celu przede wszystkim przygotowanie społeczeństwa do świadomego i właściwego postępowania przyczyniającego się do poszanowania środowiska.
Prezentacja programów rządowych związanych z edukacją ekologiczną, a także liczne konferencje, warsztaty praktyczne, panele dyskusyjne i gry mające na celu propagowanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy to tylko wybrane aspekty strefy edukacji ekologicznej, która odbędzie się podczas Eco-Trends.

4. Start-upy
W dobie narastających problemów związanych z kryzysem klimatycznym rośnie zapotrzebowanie na ekologiczne start-upy, które tworzą rozwiązania (produkty i usługi) mogące zmniejszyć oddziaływanie człowieka na środowisko. Start-upy pomagają zmienić przyzwyczajenia i żyć zdrowo.
W strefie Start-upów zaprezentowane zostaną najciekawsze start-upy ekologiczne w Polsce.

5. Klimat
Nie ma co ukrywać, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest niezmiernie istotne dla nas i przyszłych pokoleń. Walka o klimat już się rozpoczęła. Toczy się nie tylko na światowych arenach, ale także w polskich przedsiębiorstwach i domach. Każdego dnia dokonując świadomych wyborów kształtujemy przyszłość dla następnych pokoleń.
W strefie Klimat rozmawiać będziemy o rozwiązaniach dotyczących ochrony klimatu w bardzo szerokim aspekcie.

6. Elektromobilność
Liczba pojazdów z napędem elektrycznym cały czas rośnie. Zainteresowani nimi są zarówno użytkownicy prywatni, jak i miasta. Elektromobilność jest również jednym z kluczowych obszarów działań prowadzonych przez polski rząd. Pojazdy elektryczne postrzegane są jako przyszłość transportu i jeden ze sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Oprócz teorii, ram prawnych, dofinansowań, możliwości rozwoju w strefie Elektomobilność zaprezentujemy pojazdy elektryczne oraz infrastrukturę do ich ładowania. Zapraszamy także do strefy jazd testowych pojazdami elektrycznymi.

Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14 Poznań